رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان
منو موبایل

رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان

برچسب کنسرسیوم بازرگانی نبض

پنل 5 : سازه‌های فولادی، طراحان و چالش‌های طراحی در ساخت | گزارش استدیو نمایشگاه

پنل 5 : سازه‌های فولادی، طراحان و چالش‌های طراحی در ساخت | گزارش استدیو نمایشگاه دبیر کمیسیون استاندارد انجمن تولیدکنندگان […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 4 : سازه‌های فولادی، روش‌های نوین ساخت و صنعتی‌سازی | گزارش استدیو نمایشگاه

پنل 4 : سازه‌های فولادی، روش‌های نوین ساخت و صنعتی‌سازی | گزارش استدیو نمایشگاه انتقاد رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 3 : سازه های فولادی، امور حقوقی و قراردادها | گزارش استدیو نمایشگاه

پنل 3 : سازه های فولادی، امور حقوقی و قراردادها | گزارش استدیو نمایشگاه تاکید مشاور عالی تسفا بر ریل […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 2 : سازه های فولادی، استانداردسازی | گزارش استدیو نمایشگاه

پنل 2 : سازه های فولادی، استانداردسازی | گزارش استدیو نمایشگاه مدیر بازنگری نشریه ۲۲۸: تعامل مرکز تحقیقات و انجمن‌ها […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 1 : سازه های فولادی و چرخه عمر | گزارش استدیو نمایشگاه

پنل 1 : سازه های فولادی و چرخه عمر | گزارش استدیو نمایشگاه نماینده انجمن ارزیابی محیط زیست ایران: بررسی […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده