رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان
منو موبایل

رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان

برچسب پنل 7 : بنای برتر، فراتر از استاندارد

پنل 8 : بنای برتر، نوآوری بیشتر | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 8 : بنای برتر، نوآوری بیشتر | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیر فنی پلی ران: “نوآوری و خلاقیت” رمز موفقیت […]

5 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 7 : بنای برتر، فراتر از استاندارد | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 7 : بنای برتر، فراتر از استاندارد | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیر مکانیک هلدینگ ساختمانی پارس کهن: تعمیق فرهنگ […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده