رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان
منو موبایل

رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان

برچسب پنل سوم مصاحبه نمایشگاه تاسیسات

پنل 3 : بنای برتر، تولید محتوا | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 3 : بنای برتر، تولید محتوا | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیر پیج و سایت انجمن تاسیسات: معرفی محصولات حوزه […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده