رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان
منو موبایل

رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان

برچسب پلی‌ران

پنل 4 : بنای برتر، سیستم های نوین تاسیسات | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 4 : بنای برتر، سیستم های نوین تاسیسات | نمایشگاه تاسیسات 1402 اظهار نگرانی مدرس حوزه مکانیک از ملاحظات […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 2 : بنای برتر ،کنترل حریق | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 2 : بنای برتر ،کنترل حریق | نمایشگاه تاسیسات 1402 رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران: لزوم رعایت […]

5 دقیقه مطالعه مشاهده