رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان
منو موبایل

رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان

برچسب نکات آموزشی ایمنی و سلامت کارکنان

پنل 9 : اخلاق حرفه‌ای در صنعت ساختمان | گزارش استدیو نمایشگاه

پنل 9 : اخلاق حرفه‌ای در صنعت ساختمان | گزارش استدیو نمایشگاه رعایت اخلاق حرفه‌ای در صنعت ساختمان، بر کمیّت […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 8 : سازه‌های فولادی ؛ بانک‌های اطلاعاتی | گزارش استدیو نمایشگاه

پنل 8 : سازه‌های فولادی ؛ بانک‌های اطلاعاتی | گزارش استدیو نمایشگاه مدیرعامل مجموعه آر جام: تهیه بانک اطلاعاتی در […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 7 : سازه‌های فولادی، ایمنی و سلامت کارکنان | گزارش استدیو نمایشگاه

پنل 7 : سازه‌های فولادی، ایمنی و سلامت کارکنان | گزارش استدیو نمایشگاه عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران: […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده