رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان
منو موبایل

رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان

برچسب نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 17 : بنای برتر، محتوا | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 17 : بنای برتر، محتوا | نمایشگاه تاسیسات 1402 تاکید مدیر ارشد حوزه کسب و کار بر روایتگری داستان […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 16 : طرح ملی مسکن | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 16 : طرح ملی مسکن | نمایشگاه تاسیسات 1402 دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران: لزوم صنعتی‌سازی حوزه مسکن/ […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 15 : بنای برتر، برند سازی مکان | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 15 : بنای برتر، برند سازی مکان | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیرعامل گروه مهندسی تندیس زنبق: اهمیت تاسیسات در […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 14 : بنای برتر، تاسیسات بیمارستانی | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 14 : بنای برتر، تاسیسات بیمارستانی | نمایشگاه تاسیسات 1402 مشاور تاسیسات در حوزه بیمارستانی: خرید تجهیزات و اجرای […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 13 : بنای برتر، سازمان چابکتر | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 13 : بنای برتر، سازمان چابکتر | نمایشگاه تاسیسات 1402 مشاور منابع انسانی پلی ران: توانمندسازی منابع انسانی در […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 12 : بنای برتر، استاندارد | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 12 : بنای برتر، استاندارد | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیر واحد فنی و مهندسی پلی ران تشریح کرد: از […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 11 : بنای برتر، آموزش تخصصی | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 11 : بنای برتر، آموزش تخصصی | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیرعامل شرکت ژرفا سازه نسیم شمال: اعتمادسازی سبب پذیرش […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 10 : بنای برتر، شبکه های اجتماعی | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 10 : بنای برتر، شبکه های اجتماعی | نمایشگاه تاسیسات 1402 لزوم طراحی مبتنی بر اجرا در صنعت ساختمان/ […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 9 : بنای برتر، مارکتینگ از طریق آموزش | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 9 : بنای برتر، مارکتینگ از طریق آموزش | نمایشگاه تاسیسات 1402 دبیر سازمان نظام مهندسی استان تهران: آموزش […]

5 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 8 : بنای برتر، نوآوری بیشتر | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 8 : بنای برتر، نوآوری بیشتر | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیر فنی پلی ران: “نوآوری و خلاقیت” رمز موفقیت […]

5 دقیقه مطالعه مشاهده