رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان
منو موبایل

رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان

برچسب استودیو نمایشگاه تاسیسات

پنل 11 : بنای برتر، آموزش تخصصی | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 11 : بنای برتر، آموزش تخصصی | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیرعامل شرکت ژرفا سازه نسیم شمال: اعتمادسازی سبب پذیرش […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 10 : بنای برتر، شبکه های اجتماعی | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 10 : بنای برتر، شبکه های اجتماعی | نمایشگاه تاسیسات 1402 لزوم طراحی مبتنی بر اجرا در صنعت ساختمان/ […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 9 : بنای برتر، مارکتینگ از طریق آموزش | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 9 : بنای برتر، مارکتینگ از طریق آموزش | نمایشگاه تاسیسات 1402 دبیر سازمان نظام مهندسی استان تهران: آموزش […]

5 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 8 : بنای برتر، نوآوری بیشتر | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 8 : بنای برتر، نوآوری بیشتر | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیر فنی پلی ران: “نوآوری و خلاقیت” رمز موفقیت […]

5 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 7 : بنای برتر، فراتر از استاندارد | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 7 : بنای برتر، فراتر از استاندارد | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیر مکانیک هلدینگ ساختمانی پارس کهن: تعمیق فرهنگ […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 6 : بنای برتر، کنترل حریق | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 6 : بنای برتر، کنترل حریق | نمایشگاه تاسیسات 1402 معاون ‌ایمنی و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 5 : بنای برتر، کامل، دقیق و آب بند | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 5 : بنای برتر، کامل، دقیق و آب بند | نمایشگاه تاسیسات 1402 سرپرست پروژه های پلی ران: بررسی […]

3 دقیقه مطالعه مشاهده

پنل 3 : بنای برتر، تولید محتوا | نمایشگاه تاسیسات 1402

پنل 3 : بنای برتر، تولید محتوا | نمایشگاه تاسیسات 1402 مدیر پیج و سایت انجمن تاسیسات: معرفی محصولات حوزه […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده