رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان
منو موبایل

رویدادهای نبض مهندسی – شبکه سازی و گسترش زنجیره تامین در صنعت ساختمان

نبض مهندسی 23

نبض مهندسی 23 :

| صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان |

با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان

معرفی نبض مهندسی:

نبض مهندسی یک رویداد تخصصی و دورهمی صمیمانه در حوزه صنعت ساختمان است که فعالان و متخصصان هر هفته با حضور در این صبحانه کاری، به گپ و گفت و تبادل نظر و ارائه تجارب خود می پردازند.
 
رویدادهای نبض مهندسی در سال 1402 با تور بین المللی بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان استانبول آغاز شد که جلسات خوبی هم مهمانان برنامه با شرکت های ترکیه ای با هدف صدور خدمات فنی مهندسی و آغاز پروؤه های ساختمانی در استانبول داشتند.
بیستمین رویداد نبض مهندسی در باغ نگارستان تهران با موضوع حفظ و احیای بافت تاریخی شهر برکزار شد.
نبض مهندسی ۲۱ بین المللی و همراه بازدید از نمایشگاه سینرژی پاریس انجام شد.
نبض مهندسی ۲۲ موضوع صنعتی سازی و تاسیسات برقی را با حمایت سیم و کابل لینکو و بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان احرا کردیم.
در نبض مهندسی ۲۳ موضوع سمفونی آجر در معماری را با حضور معماران و مهندسان خواهیم داشت که همراه با بازدید از کارخانه تمام اتوماتیک آجر آذرخش انجام می شود.
این برنامه استثنائا ناهار کاری خواهد بود و برنانه ای متفاوت را در خدمت مهمانان هستیم.